Mijn favorieten

Het aankoopproces

Kopen van woonhuis of appartement

Een woning kopen is een spannende gebeurtenis. Dit is namelijk een periode waarin vele keuzes moeten worden gemaakt. Waar wil ik wonen? Voor welk soort woning kies ik? Samen met u zetten wij deze vragen om in antwoorden en wij maken aan de hand daarvan een plan.


Oriënterend gesprek

In een oriënterend gesprek gaan we daarom allereerst al uw (woon)wensen op een rijtje zetten. Hierdoor kunnen wij samen een profiel opmaken van een woningtype en de locatie dat kan aansluiten bij deze wensen. Uiteraard zijn uw financiële mogelijkheden en wensen hierbij tevens van wezenlijk belang. Tot slot wordt u duidelijk geïnformeerd over wat u van ons kunt verwachten: vanaf het zoeken van een woning tot het kopen ervan.

 
De zoektocht

Het ontstane profiel van prijs, woningtype en plaats wordt door ons ingevoerd in het uitwisselingssysteem van de NVM. Alle NVM-makelaarskantoren in de stad en het ommeland, zijn hierbij aangesloten, daardoor krijgt u het aanbod van al deze kantoren toegezonden. Daarnaast kan ook in de overige regionale of landelijke media worden gezocht. U wordt vervolgens telefonisch of via e-mails, geïnformeerd over het eventuele nieuwe aanbod. Omdat wij actief de markt benaderen, is de kans zeer groot dat wij de perfecte woning voor u vinden. Uiteraard kunt u ook zelf op zoek gaan, via bijvoorbeeld Funda.


De bezichtiging

Als wij na deze voorbereiding een woning hebben gevonden die aan uw wensen zou kunnen voldoen, kunnen wij een bezichtiging regelen. Samen met u bezichtigen wij de woning waarbij wij onder meer de bouwkundige staat beoordelen. U kunt kijken of de woning daadwerkelijk past bij uw leefsituatie. Waar de verkoper moet voldoen aan zijn zogenaamde mededelingsplicht, heeft de koper hier bij tevens een onderzoeksplicht. Ook hieraan zullen wij, namens u als kandidaat-koper, voldoen.


De onderhandeling

Uiteindelijk vinden wij zo samen de woning die aan al uw wensen voldoet en gaan we over tot aankoop. Uitgangspunt is natuurlijk dat wij, naar aanleiding van de bevindingen uit de bezichtiging en de aanvullende onderzoeken, u een objectief oordeel geven over de waarde van de woning. Vervolgens bespreken wij met u een voorstel en brengen wij dit, namens u, uit bij de verkopende partij.
Wanneer er een tegenvoorstel komt van de verkopende partij, bent u in onderhandeling. Tijdens deze fase van onderhandeling trachten wij namens u niet alleen de meest gunstige koopsom te realiseren, ook de secundaire voorwaarden (aanvaarding, ontbindende voorwaarden en dergelijke) zijn hierbij van wezenlijk belang.


De koopovereenkomst

Wanneer er zogenaamde wilsovereenstemming is bereikt met de verkopende partij over de koopsom en voorwaarden is de woning in principe gekocht. Op basis van de voornoemde wilsovereenstemming wordt uiteindelijk door de verkopende partij een koopovereenkomst opgemaakt waarin alle onderdelen van de overeenstemming zijn opgenomen. Wij controleren deze overeenkomst uiteraard namens u als koper allereerst op onjuistheden, alvorens de overeenkomst met u te ondertekenen.


De hypotheek

Al in een eerder stadium hebben wij uw financiële mogelijkheden en wensen bepaald. Nu de koopovereenkomst, onder voorbehoud van de financiering, is getekend kan de hypotheekaanvraag worden gedaan. De koopsom van uw nieuwe woning vormt hiervoor de basis. Uiteraard kunnen wij u ook begeleiden bij uw financieringsaanvraag.


De notaris

Na de ondertekening van de koopovereenkomst en afloop van eventuele ontbindende voorwaarden, wordt de overeenkomst naar de notaris van uw keuze gezonden. Deze notaris mag u zelf uitkiezen. De woning is hiermee definitief gekocht. De notaris draagt zorg voor het opmaken van een zogenaamde akte van levering of leveringsakte. Hiermee wordt uiteindelijk het eigendom van de woning van de verkopende partij aan u overgedragen. Wij controleren namens u, voorafgaand aan de ondertekening bij de notaris, het concept van deze akte op onjuistheden.