Mijn favorieten

Het verkoopproces

Verkoop woning of appartement

Besluiten om uw huis te verkopen is niet altijd gemakkelijk. Vaak gaan er emoties mee gepaard, omdat uw huis immers voor u veel betekent. Op zo'n moment is het slim om een expert in te schakelen die met beide benen op de grond blijft staan en uw wensen niet uit het oog verliest. Bij Lagro | Ebens vindt u die expert.


Oriënterend gesprek

Wanneer u overweegt uw woning te verkopen, komt er heel veel op u af. Daarom komen wij vooraf geheel vrijblijvend bij u langs om alle mogelijkheden eens rustig op een rij te zetten. In een dergelijk persoonlijk gesprek komen tevens zaken zoals geschatte verkoopopbrengst, de geadviseerde vraagprijs en fiscale aspecten ruimschoots aan bod. Zo weet u vooraf precies wat u van ons en het verkooptraject mag verwachten.

 
Voorbereidingen

Heeft u besloten uw woning via de bemiddeling van Lagro | Ebens te verkopen, dan laten wij eerst professionele foto's en verkoopplattegronden maken. Samen met u bepalen wij vervolgens de complete informatievoorziening, waarmee uw woning het beste onder de aandacht van potentiële kopers kan worden gebracht. Deze informatie wordt door ons verwerkt tot een complete en overzichtelijke verkoopbrochure waarmee u, als verkoper, tevens grotendeels voldoet aan uw wettelijke mededelingsplicht.

 
Aanmelding

Om uw woning zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen, wordt het aangemeld in het zogenoemde uitwisselingssysteem van de NVM. Alle NVM makelaarskantoren in de stad en het ommeland worden hiermee op de hoogte gebracht en informatie over de woning wordt dan gezonden naar ingeschreven zoekers. Zo komt het direct onder de aandacht van serieuze woningzoekenden. In het huidige digitale tijdperk is internet uiteraard een prachtige 'etalage'. Daarom wordt uw woning op internet zo aantrekkelijk mogelijk, wereldwijd en met meerdere kleurenfoto's getoond. De informatie staat zowel op de internetpagina van Lagro | Ebens, onze Social Media als op de site van de NVM (www.funda.nl). Funda biedt daarbij nog vele mogelijkheden om juist uw woning extra onder de aandacht te brengen. Uiteraard kunnen wij u hierover meer informatie verstrekken.

 
Bezichtigingen

Alle inspanningen uit de voorbereidende fase zullen resulteren in bezichtigingen met potentiële kopers van uw woning. Uiteraard worden deze bezichtigingen door Lagro | Ebens op professionele wijze begeleidt. Het kan voorkomen dat u rechtstreeks benaderd wordt door een geïnteresseerde woningzoekende of belegger. Dan is het zinvol om hem of haar naar ons kantoor door te verwijzen. Niet alleen hebben wij alle benodigde informatie, we werken immers voor u. Uiteraard houden we u steeds op de hoogte van de contacten met potentiële kopers. U hoeft voor een bezichtiging overigens niet thuis te blijven, wel is het verstandig uw huis er zo goed mogelijk uit te laten zien.

 
De onderhandeling en koopovereenkomst

Uiteindelijk wordt er door een kandidaat, of zelfs meerderen, een bod uitgebracht op uw woning. Wij bespreken vervolgens dit voorstel met u en wellicht brengen wij namens u een tegenvoorstel uit. Op dit moment bent u in onderhandeling. Tijdens deze fase van onderhandeling trachten wij namens u niet alleen de hoogst haalbare koopsom te realiseren, ook de secundaire voorwaarden (aanvaarding, ontbindende voorwaarden en dergelijke) zijn hierbij van wezenlijk belang.
Wanneer er overeenstemming is bereikt (zogenaamde wilsovereenstemming) met de kandidaat-koper over de koopsom en voorwaarden, is de woning in principe verkocht. Op basis van de voornoemde wilsovereenstemming wordt uiteindelijk door ons een koopovereenkomst opgemaakt, waarin alle onderdelen van de overeenstemming zijn opgenomen. Daarbij zullen wij ook zorgdragen voor de ondertekening van de koopovereenkomst door de beide partijen.

 
De notaris

Na de ondertekening van de koopovereenkomst en afloop van eventuele ontbindende voorwaarden, wordt de overeenkomst naar de dienstdoende notaris gezonden. De notaris draagt zorg voor het opmaken van een zogenaamde akte van levering of leveringsakte, welke wij namens u zullen beoordelen. Hiermee wordt uiteindelijk het eigendom van de woning overgedragen aan de koper. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht via de notaris verrichten wij nog een eindinspectie.