Mijn favorieten

Lagro | Ebens doet ook maatschappelijk nét even dat stapje extra

'Wonen is meer dan een huis alleen' zeggen wij altijd op meerdere vlakken binnen ons kantoor. Ook het voorzieningenniveau, de omgeving alsmede de lokale initiatieven dragen veelal bij aan een stukje leefbaarheid en dus woongenot. Als samenleving (burgers, ondernemers, verenigingen en overheid) moeten we er zorg voor dragen dat deze 'zaken' in stand houden en waar mogelijk uitbreiden of verbeteren. Immers een beter (leef)milieu begint bij jezelf!

Vanuit ons makelaarskantoor dragen wij daarom graag een steentje bij als het gaat om stadse en regionale initiatieven, welke bij kunnen dragen aan een plezierig woon- en leefklimaat.

Ons kantoor is gevestigd in een Rijksmonument en wij dragen het beleven van ons gezamenlijke cultureel erfgoed een warm hart toe.
Daarom doen wij dit jaar mee aan de Landelijke Open Monumentendag, op zaterdag 14 september 2019. U bent tussen 10:00 tot 16:00 uur van harte welkom om bij ons binnen te kijken. Wij hebben voor bezoekers van de Open Monumentendag tevens een mooie prijsvraag uitgeschreven !


Voor meer informatie zie ook:

https://www.openmonumentendag.nl/monument/oude-ebbingestraat-91-vm-apotheek/